AMUAĐI chuyên bán & phân phối các loại máy quay phim, action camera, camera hành trình và phụ kiện cao cấp chính hãng Sony

Máy Quay Sony

[A953] Máy quay phim 4K Sony FDR-AXP55 (tích hợp máy chiếu) 26.990.000 

[A953] Máy quay phim 4K Sony FDR-AXP55 (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)
SKU: A953

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
Thêm vào giỏ hàng
[A954] Máy quay phim 4K Sony FDR-AX40 22.490.000 

[A954] Máy quay phim 4K Sony FDR-AX40

0 out of 5
(0)
SKU: A954

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
Thêm vào giỏ hàng
[A955] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ675E (tích hợp máy chiếu) 14.990.000 

[A955] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ675E (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)
SKU: A955

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
Thêm vào giỏ hàng
[A956] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ440E (tích hợp máy chiếu) 9.990.000 

[A956] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ440E (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)
SKU: A956

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
Thêm vào giỏ hàng
[A957] MÁY QUAY PHIM FULL HD, HDR-CX405 5.990.000 

[A957] MÁY QUAY PHIM FULL HD, HDR-CX405

0 out of 5
(0)
SKU: A957

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
Thêm vào giỏ hàng
[A958] Máy quay 4K Sony FDR-AX100E 35.900.000 

[A958] Máy quay 4K Sony FDR-AX100E

0 out of 5
(0)
SKU: A958

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
Thêm vào giỏ hàng
[A953] Máy quay phim 4K Sony FDR-AXP55 (tích hợp máy chiếu)

[A953] Máy quay phim 4K Sony FDR-AXP55 (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
SKU: A953
26.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A954] Máy quay phim 4K Sony FDR-AX40

[A954] Máy quay phim 4K Sony FDR-AX40

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
SKU: A954
22.490.000  Thêm vào giỏ hàng
[A955] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ675E (tích hợp máy chiếu)

[A955] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ675E (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
SKU: A955
14.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A956] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ440E (tích hợp máy chiếu)

[A956] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ440E (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
SKU: A956
9.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A957] MÁY QUAY PHIM FULL HD, HDR-CX405

[A957] MÁY QUAY PHIM FULL HD, HDR-CX405

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
SKU: A957
5.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A958] Máy quay 4K Sony FDR-AX100E

[A958] Máy quay 4K Sony FDR-AX100E

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
SKU: A958
35.900.000  Thêm vào giỏ hàng
[A953] Máy quay phim 4K Sony FDR-AXP55 (tích hợp máy chiếu)

[A953] Máy quay phim 4K Sony FDR-AXP55 (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
26.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A954] Máy quay phim 4K Sony FDR-AX40

[A954] Máy quay phim 4K Sony FDR-AX40

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
22.490.000  Thêm vào giỏ hàng
[A955] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ675E (tích hợp máy chiếu)

[A955] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ675E (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
14.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A956] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ440E (tích hợp máy chiếu)

[A956] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ440E (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
9.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A957] MÁY QUAY PHIM FULL HD, HDR-CX405

[A957] MÁY QUAY PHIM FULL HD, HDR-CX405

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
5.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A958] Máy quay 4K Sony FDR-AX100E

[A958] Máy quay 4K Sony FDR-AX100E

0 out of 5
(0)
Thương Hiệu: Sony

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
35.900.000  Thêm vào giỏ hàng
[A953] Máy quay phim 4K Sony FDR-AXP55 (tích hợp máy chiếu)

[A953] Máy quay phim 4K Sony FDR-AXP55 (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
26.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A954] Máy quay phim 4K Sony FDR-AX40

[A954] Máy quay phim 4K Sony FDR-AX40

0 out of 5
(0)

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
22.490.000  Thêm vào giỏ hàng
[A955] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ675E (tích hợp máy chiếu)

[A955] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ675E (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
14.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A956] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ440E (tích hợp máy chiếu)

[A956] Máy quay phim Full HD Sony HDR-PJ440E (tích hợp máy chiếu)

0 out of 5
(0)

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
9.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A957] MÁY QUAY PHIM FULL HD, HDR-CX405

[A957] MÁY QUAY PHIM FULL HD, HDR-CX405

0 out of 5
(0)

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
5.990.000  Thêm vào giỏ hàng
[A958] Máy quay 4K Sony FDR-AX100E

[A958] Máy quay 4K Sony FDR-AX100E

0 out of 5
(0)

Tổng Đài Hỗ Trợ + Đặt Hàng 24/7: 0836.365.247
Có giao hàng 60 phút, hoặc đến mua ở cửa hàng
> Xem Thêm Các Sản Phẩm Giảm Giá Đến 50%

amuadi.com - cửa hàng amuadi, amuadi shop, amuadi store, amuadi vietnam
35.900.000  Thêm vào giỏ hàng

Hiển thị tất cả 6 kết quả